|
แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับการรับรอง มาตรฐาน CE
                  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับการรับรอง มาตรฐาน CE ในเครื่อง Shape สำหรับเป็นมาตรฐานรองรับการส่งออกเครื่องจักรไปในฝั่งยุโรป โดยได้รับการรับรองจาก PRO ในการตรวจสอบมาตรฐาน ทั้งทางด้าน ไฟฟ้า ความปลอดภัย และภาพรวมของเครื่องจักร สามามาถ ผลิตงานสนับสนุนการเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัทลูกค้าได้เป็นอย่างดี และเป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้า ยุโรป ยอมรับ
© CopyRight 2012 Maxwell Innovation.com All Right Reserved.